โรงเรียน & กิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Friend For Kids

ALPHABETS TRACING #2 ลากเส้น ชุดตัวอักษรภาษาอักษร ชุด 2


สำหรับเด็กเล็กๆ การฝึกกล้ามเนื้อมือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางร่างกายคะ วันนี้เรามี worksheet สำหรับฝึกลากเส้น ลากจุดต่อจุด เพื่อสร้างเป็นรูปภาพมาฝากกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกและ Print ให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ

Read more

LINE TRACING ลากเส้นแบบต่างๆ


สำหรับเด็กเล็กๆ การฝึกกล้ามเนื้อมือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางร่างกายคะ วันนี้เรามี worksheet สำหรับฝึกลากเส้น ลากจุดต่อจุด เพื่อสร้างเป็นรูปภาพมาฝากกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกและ Print ให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ

Read more

ALPHABETS A-Z , SHAPES , NUMBERS TRACING #1 ลากเส้น ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข รูปทรง ชุด 1


สำหรับเด็กเล็กๆ การฝึกกล้ามเนื้อมือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางร่างกายคะ วันนี้เรามี worksheet สำหรับฝึกลากเส้น ลากจุดต่อจุด เพื่อสร้างเป็นรูปภาพมาฝากกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกและ Print ให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ

Read more

MONSTER INC. DOT TO DOT ลากจุดต่อจุด ชุดมอนสเตอร์ อิงค์


สำหรับเด็กเล็กๆ การฝึกกล้ามเนื้อมือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางร่างกายคะ วันนี้เรามี worksheet สำหรับฝึกลากเส้น ลากจุดต่อจุด เพื่อสร้างเป็นรูปภาพมาฝากกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกและ Print ให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ

Read more

SUPER HEROES DOT TO DOT ลากจุดต่อจุด ชุดซุปเปอร์ฮีโร่


สำหรับเด็กเล็กๆ การฝึกกล้ามเนื้อมือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางร่างกายคะ วันนี้เรามี worksheet สำหรับฝึกลากเส้น ลากจุดต่อจุด เพื่อสร้างเป็นรูปภาพมาฝากกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกและ Print ให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ

Read more

แท็กคีย์เวิร์ด