โรงเรียน & กิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Friend For Kids

โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา Ekburapa School


โรงเรียนสองภาษาย่านมีนบุรี เปิดรับระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

โรงเรียนอุดมศึกษา Udomsuksa School


โรงเรียนสองภาษาย่านลาดพร้าว เปิดรับระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

โรงเรียนอำนวยศิลป์ Amnuaysilpa School


โรงเรียนสองภาษาเปิดรับตั้งแต่อายุ 3 - 18 ปี อยู่ย่านถนนศรีอยุธยา

Read more

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก Assumptionsuksa School (Bangrak)


โรงเรียนสองภาษาย่านบางรักเปิดรับระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต Wattanasatit School


โรงเรียนอนุบาลสองภาษาเขตพระโขนง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง - 6 ปี

Read more

แท็กคีย์เวิร์ด