โรงเรียน & กิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Friend For Kids

Kido educare center


ที่ KiDO การเล่นและการเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ เพราะเด็กๆ มีความสุขกับการได้ “เล่น” การเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ และแทรกการเรียนรู้ไว้ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ สนุก และได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ไปพร้อมๆ ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการที่เด็กๆ ได้ค้นคว้า แก้ปัญหา ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมของ KiDOเด็กๆ จะได้ผจญภัยกับเรื่องสนุกๆ ตลอดเวลา

Read more

เบรนสคูล Brain School


โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆ กัน โดยเด็กๆ ที่ได้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยการบูรณาการหลักสูตรทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยา

Read more

Baby Sensory


สถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ สำหรับแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เพราะ “สมอง” คือสิ่งที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดเวลา

Read more

เบบี้จีเนียส Baby Genius


ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน – 6 ขวบ สอนโดยโปรแกรมจากประเทศอังกฤษ โครงสร้างคือสอนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปทรง ความเหมือนความแตกต่าง จำนวน การเรียงลำดับ เพลงและบทกลอน ดนตรี และ คนตรีคลาสสิค เล่านิทาน เล่านิทาน โดยหุ่นมือ ศิลปะ งานฝีมือ เกมส์ และอื่นๆ

Read more

จิมโบรี Gymboree


สถาบันเพื่อการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการของลูกน้อยก่อนวัยเรียนนะคะ มีหลายสาขาด้วยกันค่ะ

Read more

แท็กคีย์เวิร์ด