โรงเรียน & กิจกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Friend For Kids

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ Somdetphranarai Museum


พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ ว่างๆ คุณพ่อคุณแม่ลองพาน้องๆ ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยกันค่ะ

Read more

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต Phuket Mining Museum


พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบของศิลปะชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่ง ผสมผสานกับลายปูนปั้นอย่างกลมกลืนและงดงาม จึงมีการเรียกอาคารนี้ว่า “อังมอเหลานายหัวเหมือง”

Read more

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery


เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย

Read more

หอศิลป์กรุงไทย KrungThai Art Gallery


หอศิลป์กรุงไทย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในมิติศิลปวัฒนธรรมที่ขยายผลจากโครงการ กรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม

Read more

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Art and Culture Phuket Rajabhat University


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นส่วนราชการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซึ่งได้มีการพัฒนาบทบาทงานด้านวัฒนธรรมตามลำดับ

Read more

แท็กคีย์เวิร์ด